Předchozí článek Další článek

Studie vzájemných vztahů evropských zemí

Článek byl původně publikován na našem webu www.sociomapping.com a facebookové stránce www.facebook.com/Sociomapping

Co si členské státy EU myslí o ostatních zemích Evropské unie?

Na mapě níže najdete vizuální reprezentaci vzájemných mínění, která o sobě mají obyvatelé členských států EU. Čím blíže na mapě si země jsou, tím pozitivnější je jejich vzájemné mínění. Zjednodušeně se jedná o mapu sociálních vztahů, ale na úrovni celé EU.

eu_countries

Na mapě je jasně vidět rozdělení sympatií dlouhodobých a zakládajících členů (západní Evropa) a států, které se připojily později. Starší členské státy jsou všechny společně uprostřed mapy, ostatní jsou rozmístěny na periferiích mapy.

Všechna data o vzájemných sympatiích jsou převzaty z této stránky: http://lordashcroftpolls.com/2016/02/14501/

Zajímavosti a postřehy:

  1. Jak už jsme zmínili, starší členské státy jsou společně uprostřed mapy, jediným černým koněm je Řecko (členem EU od 1981) – důvodem je s největší pravděpodobností to, že Řecko je v současné době zdrojem potíží v EU.
  2. Všimněte si, jak geografická blízkost zemí často ovlivňuje vzájemné sympatie zemí – blízkost nemusí být založena jen na „kamarádství“, ale i v podobných ideologických a náboženských hodnotách.
  3. Minulé pravidlo má ale jednu výjimku – Bulharsko a Rumunsko. Tyto dvě země spolu sdílí přes 600 km hranic, ale na mapě jsou od sebe velmi daleko. Víte, čím to může být způsobeno?
  4. Nejbližším sousedem České republiky na sociomapě je (kromě Slovenska) Chorvatsko – důvodem této blízkosti je popularita Chorvatska, jakožto dovolenkové destinace, pro mnoho Čechů.